บริการด้วยใจ ปลอดภัยเมื่อใช่ NGV

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ปตท. จ่ายก๊าซฯ เข้าระบบท่อฯ เส้นที่ 1 ได้ตามปกติ แล้ว

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการซ่อมท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 ขนาด 34 นิ้ว ในอ่าวไทยได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดย ปตท. ได้จ่ายก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้ (15  สิงหาคม 2554) เวลา 09.25 น. และได้ดำเนินการปิดศูนย์อำนวยการเหตุฉุกเฉิน ปตท. แล้วทั้งนี้ ที่ผ่านมา ปตท. ได้จัดหาเชื้อเพลิงทดแทน โดยได้จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) เพิ่มมากขึ้นจากแผนที่วางไว้ รวมทั้งจัดหาและจัดส่งน้ำมันเตาให้แก่โรงไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ ซึ่งแบ่งเป็นน้ำมันเตาที่ผลิตได้ภายในประเทศและเป็นน้ำมันเตากำมะถันต่ำที่นำเข้าจากต่างประเทศ และ ปตท. ยังได้บริหารการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการระยะหนึ่ง
        อนึ่ง เหตุท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วนี้ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา  เป็นท่อฯ ต่อเชื่อมระหว่างท่อฯประธานในทะเลขนาด 34 นิ้ว (ท่อเส้นที่ 1) กับท่อกิ่ง (24 นิ้ว)  ที่ส่งก๊าซฯ มาจากแหล่งปลาทอง ซึ่ง ปตท. สามารถจัดหาเชื้อเพลิงทดแทนได้อย่างเพียงพอ  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ